Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Domaszków, gmina Międzylesie

PDFObwieszczenie mpzp Domaszków.pdf

 

PDFmpzp_miedz_domaszkow.pdf

JPEGmpzp_domaszkow.jpeg

PDFuzasadnienie_mpzp_domaszkow.pdf

PDFprognoza_przyr_domaszkow.pdf

JPEGrys_prognoza_domaszaszkow.jpeg

Wersja XML