Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Jaworek i Goworów, gmina Międzylesie

PDFObwieszczenie mpzp Jaworek Goworów.pdf

 

PDFmpzp_jaworek_goworow_wyl.pdf

JPEGzal1_mpzp-jaworek-gow_wyl.jpeg

JPEGzal2_mpzp_jaworek_goworow.jpeg

PDFuzasadnienie_mpzp_jaworek_goworow.pdf

PDFprognoza_przyr_jaworek_goworow.pdf

JPEGrys1_prognoza-jaworek-goworow.jpeg

JPEGrys2_prognoza-jaworek-goworow.jpeg

 

Wersja XML