Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7840.2.16.2019.JT z dn. 10 lipca 2020 r. o zmianie własnej decyzji z dn. 5.05.2017 r. Nr 4/17, udzielającej pozwolenia na relaizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych- suchy zbiornik Roztoki

Brak opisu obrazka

Wersja XML