Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiającego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 61/64 części nieruchomości przejętej z mocy prawa przez Skarb Państwa , dz. 59/1, obręb Boboszów

Brak opisu obrazka

Wersja XML