Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROCEDURY W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU W MIĘDZYLESIU W OKRESIE STANU PANDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM COVID-19

PDF1. Procedura pobytu dzieci w przedszkolu - Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu.pdf
PDF2. Procedura izolacji w przypadku podejrzenia zakażenia - Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu.pdf
 

Wersja XML