Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 29 października 2020 r.

PDFprojekt uchwały w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023.pdf

PDFprojekt w spr. przyjęcia Programu współpracy Gm. Międzylesie z organizacjami pozarządowymi na 2021 r..pdf

PDFw spr. mpzp dla obszarów w obrębie Jodłów, gmina Międzylesie..pdf

PDFw spr. mpzp dla obszarów w obrębie miasta Międzylesie..pdf

PDFw spr. mpzp dla obszaru w ob. Domaszków - gm. Międzylesie.pdf

PDFsprawie mpzp dla obszarów w ob. Gajnik gm. Międzylesie..pdf

PDFw spr. mpzp dla obszaru w ob. Jaworek gm. Międzylesie..pdf

PDFw spr. mpzp dla obszaru w mieście Międzylesie..pdf

PDFw spr. przystapienia do sporządzenia mpzp dla obszaru w ob. Goworów gm. Międzylesie..pdf

PDFprojekt w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. WPF na rok 2020..pdf
 

 

Wersja XML