Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu informuje, że w związku z absencją większości pracowników przedszkola oraz skierowaniem na kwarantannę dzieci uczęszczających do placówki w okresie od 23.11.2020 r. do 27.11.2020 r., Przedszkole zawiesza zajęcia na okres od 04.12.2020 r. do 11.12.2020 r..

Decyzję o zawieszeniu zajęć podjęto w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie oraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku.

 

Małgorzat Strzelczyk

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu

Wersja XML