Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 29.01.2020 r.

PDFzmieniająca uchwałę nr XLV-239-18 Rady Miejskiej w M-lesiu w spr. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorząd. Żłobku.pdf

PDFw spr. przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania MiG M-lesie..pdf

PDFw spr. miejscowego planu zp dla obszarów w obrębie Jaworeki Goworów gm. M-lesie..pdf - PDFinformacja w sprawie załącznika nr 5.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. przedłużenia obowiązywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gm. Międzylesie..pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021..pdf

Wersja XML