Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2021 - ZAMÓWIENIA

19. Wykonywanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2022

Kody CPV: 71354000-4, 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie.pdfPDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdfDOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docPDFZałącznik nr 2 - Umowa.pdf

Wyjaśnienia do zaproszenia: PDFwyjaśnienie do zapytania.pdf

Termin składania ofert: do dnia 21.12.2021 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Zakup i dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu "Laboratoria przyszłości" dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu.

Kod CPV 31710000-6, 30200000-1, 48190000-6, 39290000-1

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami: PDFZaproszenie.pdfDOCFormularz oferty - Załącznik Nr 1.docPDFPROJEKT UMOWY Załącznik nr 2.pdfPDFSpecyfikacja sprzętu - Załącznik 3.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Zakup monitora interaktywnego.

Kod CPV: 32322000-6

PDFzakup monitora,.pdf

DOCXmonitor-załącznik nr 1.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dot. budowy trasy rowerowej typu "Singletrack Czerniec-Jagodna"

Kody CPV: 79930000-2, 79933000-3, 71320000-7, 71000000-8

PDFumowa - wzór.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc
DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc
DOCXzapytanie ofertowe.docx
DOCXinf. z otwarcia ofert- 01.10.2021.docx
DOCXInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Długopolu Górnym i Domaszkowie

Kod CPV – 45246400-7 

DOCXzapytanie ofertowe.docx

DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy (1).docx

PDFprzedmiar - rów - Domaszków.pdf

PDFprzedmiar - rów - Dlugopole Górne.pdf

PDFumowa - rowy - wzór.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert- 23.08.2021.pdf

DOCXInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego dz. nr 80, cz. 87, 79.

Kody CPV - 45100000-8, 45233000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45233220-7

PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxPDFZałącznik nr 2 – Opis techniczny.pdfPDFZałącznik nr 3 - Przedmiar robót.pdfPDFZałącznik nr 4 - STWiORB.pdfPDFZałącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy.pdfPDFZałącznik nr 6 - wzór umowy.pdf.

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie – 2021

Kody CPV: 45262600-7 – Różne specjalne roboty budowlane, 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

PDFazbest 2021 - zap. ofert. - Program usuwania azbestu....pdf

PDFazbest 2021 - wzór umowy - Program usuwania azbestu....pdf

DOCXZałącznik nr 1 -do zapyt ofert. Program usuwania azbestu... - formularz ofertowy.docx

DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert. Program usuwania azbestu... - Oświadczenie wykonawcy.doc

DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert. Program usuwania azbestu... Wykaz wykonanych usług.doc

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinf. z otwarcia ofert- 06.08.2021.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Międzylesie w roku szkolnym 2021/2022

Kody CPV: 60112000-6 

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCXzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxDOCXzałącznik nr 2 - wykaz pojazdów.docxDOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie.docxPDFwzór umowy.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Zakup oraz dostawa środków uzdatniania i pielęgnacji wody basenowej oraz tabletek do pomiaru parametrów wody basenowej dla Basenu kąpielowego w Międzylesiu, a także odbiór opróżnionych opakowań po zużytych środkach

Kody CPV: 24000000-4

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCX2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

PDFWzór umowy.pdf

PDF4. Informacja z otwarcia ofert-1.pdf

PDF5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-1.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brak opisu obrazka

10. Zakup i dostarczenie zestawu do pomiaru czasu w ramach mikroprojektu pn." Przenikanie się kultur pogranicza w gminach Międzylesie - Orlickie Zahori"

Kod CPV 38410000-2

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie kladka.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty kladka.docx

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja kladka.pdf

Załącznik nr 3: PDFKładka Domaszków.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert kładka.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty kładka.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Dz. Nr 677, nr 675 na potoku w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011) – dokumentacja

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie most.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty most.docx

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja most.pdf

Załącznik nr 3: PDFMost Domaszków.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert most.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2021”

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.9.2021_Zapytanie ofertowe_Transport.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2: PDFwzór umowy.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert transport.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. "Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2021 r."

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.8.2021_Zapytanie ofertowe_Tluczeń, niesort 2021.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2: PDFwzór umowy.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert tłuczeń.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. "Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2021."

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.7.2021_Zapytanie ofertowe_Prace koparka.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2: PDFwzór umowy.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert prace.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań: "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz. 111, 88 w Gajniku i dz. nr 259, 260, cz. 201 w Nowej Wsi"

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie przebudowa drogi Gajnik - Nowa Wieś.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty Nowa Wieś Gajnik.docx

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja Gajnik - Nowa Wieś.pdf

Załącznik nr 3: PDFGajnik cz. dz. 111.pdf,PDFGajnik dz. 88.pdf,PDFNowa Wieś dz. 259.pdf,PDFNowa Wieś dz. 260.pdf,PDFNowa Wieś cz. dz. 201.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert drogi.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFKorekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań: „Przebudowa obiektu mostowego na drodze gminnej na dz. Dz. Nr 677, nr 675 na potoku w Domaszkowie (intensywne opady deszczu lipiec 2011) – dokumentacja”, „Odbudowa mostu dla pieszych przy dz. Nr 813 w Domaszkowie (intensywne opady deszczu czerwiec 2019)”.

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie mosty.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty mosty.docx

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja mosty.pdf

Załącznik nr 3: PDFKładka Domaszków.pdfPDFMost Domaszków.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert mosty.pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego: PDFUnieważnienie zapytania ofertowego.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadania: „Długopole Górne – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr. 61” , „Gniewoszów – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. 289, cz. 290/2 na długości 387 mb – etap I”.

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie przebudowa dróg.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz oferty.docx

Załącznik nr 2: PDFUmowa dokumentacja drogi.pdf

Załącznik nr 3: PDFDługopole Mapa.pdfPDFGniewoszów Mapa.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Wykonywanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2021

Kody CPV: 71354000-4, 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie.pdf  PDFZał. nr 1 Formularz ofertowy.pdf  PDFZał. nr 2 Umowa.pdf  DOCzał. nr 1 formularz ofertowy.doc

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert Wykonywanie usług geodezyjnych....pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonywanie usług geodezyjnych....pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wersja XML