Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIX/159/2021 w spr. przedłużenia obowiązywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Międzylesie".

PDFprojekt uchwały w spr. przedłużenia obowiązywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gm. Międzylesie..pdf

Wersja XML