Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGULAMIN KONKURSU „OSOBLIWOŚĆ WIELKANOCNA

 

 

ORGANIZATOR:

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

 

CEL:

Celem konkursu jest:

    kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych;

    rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;

    rozwijanie wrażliwości estetycznej;

    stworzenie możliwości prezentacji własnych i zespołowych dokonań twórczych.

 

UCZESTNICY:

Konkurs skierowany jest do sołectw, placówek oświatowych, indywidualnych twórców ludowych:

   

WARUNKI KONKURSU:

1.     Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę.

2.     Technika wykonania prac jest dowolna,

3.     Uczestnik konkursu wykonuje prace w których może łączyć różne techniki i materiały.

4.     Każda praca musi mieć formę taką, aby można ją swobodnie przenosić i instalować.

5.     Osobliwość musi być zaopatrzona w kartkę informacyjną o AUTORZE - nazwa placówki lub imię i nazwisko autora, dane adresowe, telefon kontaktowy.

6.     Konkurs roztrzygany będzie w 3 kategoriach: I - Sołectwa, II – Placówki oświatowe, III – Indywidualni Twórcy Ludowi

 

 

TERMINY:

1.     Termin dostarczania prac upływa z dniem 26 marca 2021r. (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu)

2.     O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez organizatora konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3.     Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 marca.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.     Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.

2.     Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu, Krystyna Korczak, tel. 663 499 211

 

 

Wersja XML