Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z 23.03.2021 r. o wszczęciu postępowania adm. w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Prosumencka mikroinstalacja odnawialnego źródła energii dla zasilania potrzeb własnych gospodarstwa domowego w Goworowie"

PDFobwieszczenie o wszczeciu postępowania w spr. Prosumencka mikroinstalacja.pdf

PDFzawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

PDFdecyzja środowiskowa - mikroturbina - Goworów.pdf

Wersja XML