Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 26 marca 2021 r.

PDFprojekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021..pdf,

PDFprojekt w spr. Programu opieki nad zwierzętami 2021 r..pdf,

PDFprojekt w spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w ob. Międzylesie..pdf

Wersja XML