Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28.05.2021 r.

PDFprojekt uchwały w spr. mpzp dla obszarów w obrębie Gniewoszów,.pdf

PDFw spr. mpzp dla obszaru położonego w obrębie Goworów gm. Międzylesie..pdf

PDFw spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w obrębie Potoczek..pdf

PDFspr. przystąpienia do opracowania mpzp dla obszarów położonych w ob. Gniewoszów i Gajnik, gm. Międzylesie.pdf

PDFprojekt w spr. przystąpienia do opracowania mpzp dla obszaru w ob. Kamieńczyk gm. Międzylesie..pdf

PDFprojekt w spr. cen biletów wstepu na basen.pdf

PDFw spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021..pdf

PDFw spr. zmiany WPF GMINY..pdf

Wersja XML