Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 25 czerwca 2021 r.

PDFprojekt uchwały w spr. udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza.pdf

PDFprojekt w spr. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. absolutorium dla Bumristrza.pdf

PDFprojekt w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf

PDFprojekt. uchwały w spr. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością..pdf

PDFprojekt w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf

PDFprojekt w spr. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gm. M-lesie wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Sudety..pdf

PDFprojekt w sprawie wzoru wniosku i deklaracji do dodatku mieszkaniowego..pdf

PDFprojekt w spr. przystąpienia do opracowania do zmiany studium uwarunkowań i kierunków (...).pdf

PDFzmieniająca uchwałę w spr. określenia cen biletów wstępu na basen .pdf

Wersja XML