Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.4210.141.2021.MM z dn. 16.07.2021 w spr. udzielenia Gm. Międzylesie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na dz. 143, 144, Roztoki linii kablowej wraz z dwoma słupami.

PDFObwieszczenie PGWWP w spr. udzielenia Gminie pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na dz. 143,144 ob. budowlanych.pdf

Wersja XML