Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

GUS informuje, że udział w Spisie powszechnym jest obowiązkowy. Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

GUS opublikował na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych informacje o wnioskach skierowanych na policję w związku z odmową udziału w NSP 2021. Dotychczas złożonych zostało blisko 80 wniosków.

https://stat.gov.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/informacja-rzecznika-prasowego-prezesa-gus,111,1.html

Wersja XML