Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 90/2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1, 715 – etap 1 oraz budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Michałowice”.

PDFZarządzenie nr 90_2021.pdf (200,21KB)

Wersja XML