Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 31 sierpnia 2021 r.

PDFProjekt w spr. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Międzylesie w roku szkolnym 2021-2022.pdf

PDFprojekt. w spr. przystąpienia do mpzp obręb Nagodzice..pdf

PDFprojekt. w spr. przystąpienia do mpzp obręb Nagodzice..pdf

PDFprojekt. w spr. przystąpienia do mpzp obręb Niemojów..pdf

PDFprojekt. w spr. przystąpienia do mpzp obręb Gajnik..pdf

PDFprojekt. w spr. przystąpienia do mpzp obręb Goworów..pdf

PDFprojekt. w spr. przystąpienia do mpzp obręb Goworów..pdf

PDFprojekt. w spr. przystąpienia do mpzp obręb Potoczek..pdf

PDFprojekt. w spr. przystąpienia do mpzp obręb Długopole Grn..pdf

PDFprojekt w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 491 o pow. 0,11 ha, ob. Szklarnia.pdf

PDFprojekt w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości grunt. niezabudow. nr 929 o pow. 0,71 ha, ob. Nowa Wieś..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. zmianw budżecie gminy na rok 2021..pdf

PDFprojekt w spr. zmiany WPF gm. Międzylesie.pdf

Wersja XML