Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.41.2021.MM.2 z dn. 25.08.2021 r., że postępowanie w spr. zmiany decyzji GDOŚ z dn. 6.04.2016 r., znak: DOOŚ-oa1.4233.21.20215.is.15, wydanej po rozpatrzeniu odwołania od dec. RDOŚ we Wrocławiu z dn. 27.02.2015 r. nie mogło być rozpatrzine w ustawowym terminie.

PDFzawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZOO.420.41.2021.MM.2 z dn. 25.08.2021.pdf

Wersja XML