Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXIX/203/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik, część północno - wschodnia.

PDFNr XXXIX-203-21 w spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w ob. Gajnik, cz. północ- wsch..pdf (318,06KB)

Wersja XML