Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLI/220/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 

 

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- Rocznik:2021

- Pozycja:5962

- Data ogłoszenia:13 grudnia 2021- jednolity identyfikator aktuhttps://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5962

Wersja XML