Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLI/218/2021 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie nowej instalacji systemu informatycznego Comarch ERGO i konfigurację Comarch ERGO w celu udostępnienia gminom z terenu powiatu kłodzkiego danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego – Ewidencja Gruntów i Budynków przy użyciu pliku wymiany GML.

PDFUchwała Nr XLI-218-21 w spr. dotacji celowej dla powiatu kłodzkiego.pdf

Wersja XML