Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwałą Nr XLII/233/2021 w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Międzylesie.

PDFNr XLII-233-21 w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w ob. miasta Międzylesie.pdf

Wersja XML