Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2022 - ZAMÓWIENIA

"Strategia Rozwoju Gminy Międzylesie do 2030 r."

Kod CPV 73200000-4

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf

Załączniki:DOCXZAłącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxDOCXZałącznik nr 2 - Wykaz usług.docxDOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docxPDFZałącznik nr 4 - wzór umowy.pdf

********************************************************************************************************************************************************************

"Remont i Konserwacja - zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1, dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich - Gmina Międzylesie"

Kody CPV: 50760000-0, 45212320-5

Termin składania ofert papierowo do godz. 11:00 dnia 05 maja 2022 r.

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf

Załączniki:DOCXzałącznik Nr 1 formularz ofertowy.docxDOCXzałącznik Nr 2 wzór umowy.docxDOCXzałącznik Nr 3 Oświadczenie wykonawcy.docxPDFZałącznik nr 4 - Przedmiar robót.pdfPDFZałącznik nr 5 - Program konserwatorski.pdfPDFZałącznik nr 6 - Decyzja 1485 2021.pdfPDFzałącznik Nr 7 projekt budowlany.pdfPDFZałącznik nr 8 - Pozwolenie na budowę Starosty Kłodzkiego.pdfPDFZałącznik nr 9 - Dokumentacja fotograficzna.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

JPEGinformacja z otwarcia ofert.jpeg

********************************************************************************************************************************************************************

"Remont i Konserwacja - zabytku nieruchomego Gołębnika Różanka 1, dz. 45/6 obręb Różanka w zakresie prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich - Gmina Międzylesie"

Kody CPV: 50760000-0, 45212320-5

Termin składania ofert papierowo do godz. 11:00 dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe:PDFZapytanie ofertowe.pdf

Załączniki:DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxDOCXZałącznik nr 2 - wzór umowy.docxDOCXZałącznik nr 3 - Wykaz robót budowlnych.docxDOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy.docxPDFZałącznik nr 5 - Przedmiar robót.pdfPDFZałącznik nr 6 - Program konserwatorski.pdfPDFZałącznik nr 7 - Decyzja 1458_2021.pdfPDFZałącznik nr 8 - Projekt budowlany.pdfPDFZałącznik nr 8 - Projekt budowlany.pdfPDFZałącznik nr 10 - Dokumentacja zdjęciowa.pdf

Informacja z otwarcia ofert

JPEGinformacja z otwarcia.jpeg

Informacja o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu zapytania ofertowego

JPEGstr1.jpeg

JPEGstr2.jpeg

*************************************************************************************************************************************************************

"Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2022."

Kody CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe_Prace koparka.pdf

Załącznik nr 1: DOCXformularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2: PDFUmowa utwardzanie remonty dróg.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacje prace koparka, otwarcie ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty: PDFWybór oferty prace koparka.pdf

Wersja XML