Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLII/233/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Międzylesie.

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2021
- Pozycja: 6301
- Data ogłoszenia: 30 grudnia 2021
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6301
Wersja XML