Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 312/2 o pow. 0,39 ha, obręb Lesica.

PDFogłoszenie o 2. przetargu nieograniczonym dz. 312_2.doc.pdf

PDFZałacznik nr 1 - mapa ewidencyjna.pdf

PDFZałacznik nr 2 - mpzp.pdf

PDFZałącznik nr 3 - ortofotomapa.pdf

PDFinf o wyniku II przet- Lesica 312_2.pdf

Wersja XML