Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 22 lutego 2022 r.

PDFprojekt w spr. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzylesie na lata.pdf

PDFprojekt w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzylesie..pdf

PDFprojekt w spr. mpzp dla obszaru Różanka gm. Międzylesie.pdf

PDFzmieniająca Uchwałę nr XXXVII-201-2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27.02.2018 r. w spr. PAOW.pdf

PDFw spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022..pdf

PDFw spr. zmiany Uchwały nr XLII-226-2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2021 roku.pdf
 

 


 

Wersja XML