Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLIII/237/2022 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 735
- Data ogłoszenia: 10 lutego 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=735
Wersja XML