Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA Nr XLIII/243/2022 w spr. zmiany Uchwały Nr XLII/226/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

PDFNr XLIII-243-2022 w spr. zmiany Uchwały nr XLII-226-2021 z dnia 21.12.2021r. w spr. przyjęcia WPF gm. Międzylesie..pdf

Wersja XML