Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA Nr XLIII/249/2022 w spr. zmiany uchwały nr XXXVII/189/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 sierpnia 2021 r., w sprawie „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice”.

PDFNR XLIII-249-2022 w spr. zmiany uchwały nr XXXVII-189-2021 z dnia 31.08.2021.pdf

Wersja XML