Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA Nr XLIII/251/2022 w spr. wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz wysokości diet dla Przewodniczących Komisji i radnych Rady Miejskiej w Międzylesiu.

PDFNR XLIII-251-2022 w spr. diety radnych 2022 r..pdf

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody z dnia 04.03.2022 r. stwierdzono nieważność Uchwały. Wznowiono procedure legislacyjną podejmując nową uchwałę Nr XLV/264/2022 z dnia 29.03.2022 r.

Wersja XML