Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLIV/254/2022 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzylesie na lata 2022-2026..

 

- Nazwa dziennika urzędowego:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - Rocznik:2022,

- Pozycja:1130

- Data ogłoszenia:4 marca 2022

- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1130

Wersja XML