Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży działki niezabudowanej nr 388 o pow. 0,40 ha - obręb Boboszów.

PDFogłoszenie z dn. 14.03.2022 r. o 1. przetargu nieograniczonym dz. 388, obręb Boboszów.pdf

PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia o I przetargu dz. 388, obręb Boboszów.pdf

PDFZałącznik nr 2 do ogłoszenia o I przetargu z dnia 14.03.2022 r. dz. 388, obręb Boboszów-skonwertowany.pdf

PDFZałącznik nr 3 do ogłoszenia z dnia 14.03.2022 r. o przetargu na sprzedaż dz. 388, obręb Boboszów.pdf

Termin przetargu: 21 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.

Informacja o wyniku przetargu: PDFinf. o wyniku I przetargu - Boboszów 388.doc.pdf

Wersja XML