Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LOGO Kasia.png

Gmina Międzylesie wraz z Partnerem z Kralik w okresie od 01  marca 2022 r.  do 31 października 2022 r. realizuje projekt pt.  "Boisko miejscem spotkań Międzylesie - Kraliky". Całkowity budżet projektu wynosi 18 824,00 euro.

W ramach  projektu Wnioskodawca wspólnie z Partnerem realizują działania mające na celu  pogłębienie poziomu współpracy instytucji, społeczności, wzmocnienie  integracji na poziomie lokalnym poprzez następujące działania projektu. Wnioskodawca będzie realizował następujące działania:

- modernizacja dawnego boiska sportowego w  boisko wielofunkcyjne,  które umożliwi grę w tenisa ziemnego, koszykówkę, piłkę nożną oraz siatkówkę  dla dzieci, młodzieży, dorosłych z pogranicza polsko- czeskiego, co umożliwi  aktywną formę spędzania wolnego czasu,

- zakup akcesoriów do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną

- organizacja 8 warsztatów gry w tenisa ziemnego,  siatkówki, piłki nożnej oraz koszykówki na nowym boisku wielofunkcyjnym  podczas których mieszkańcy będą  mogli rozwijać się fizycznie, poznać sąsiadów pogranicza, wymienić się  doświadczeniami, pokonać bariery językowe.

 

Jest  to cykl imprez sportowych i promocyjnych, które wymagają starannego i  długofalowego przygotowania przez samorząd Międzylesia i Kraliky. 

plakat27_09_22.jpeg

Wersja XML