Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 29.03.2022 r.

PDFprojekt w spr. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gm. Międzylesie.pdf


PDFprojekt w spr. Gminnego Programu Prof. i Rozwiąz. Problem. Alkohol oraz Przeciwdziałania Narkomani.pdf


PDFprojekt w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik.pdf


PDFprojekt w spr. przystąpienia do opracowania mpzp dla obszaru położonego w ob. Kamieńczyk..pdf


PDFprojekt w spr. przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.pdf


PDFprojekt w spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położoneg w ob. Dł. Grn.pdf

 

PDFw spr. wysokości ryczałtu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz wysokości diet radnych.pdf

 

PDFw sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022..pdf

Wersja XML