Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 12.04.2022 r.

PDFw sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka..pdf

PDFw sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów.pdf

PDFw sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzylesie.pdf

PDFw spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022..pdf


 

Wersja XML