Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała XLV/262/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2022 roku

PDFXLV-262-22 w spr. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gm. Międzylesie.pdf

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 2143
- Data ogłoszenia: 20 kwietnia 2022
- jednolity identyfikator aktu https://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2143
Wersja XML