Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży działki niezabudowanej nr 388 o pow. 0,40 ha - obręb Boboszów.

PDFogłoszenie o 2. przetargu nieograniczonym dz. 388, obręb Boboszów.doc.pdf

PDFmapa ewidencyjna dz. 388, Boboszów.pdf

PDFortofotomapa dz. 388, Boboszów.pdf

PDFmiejscowy plan Boboszów, dz. 388.pdf

Termin przetargu: 13 czerwca 2022 r. godz. 13:00.

Informacja o wyniku przetargu: PDFinf. o wyniku II przetargu - Boboszów 388.doc.pdf

Wersja XML