Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czwarty przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży dz. 92/9, o pow. 0,71 ha, obręb Nowa Wieś.

PDFogłoszenie o 4. przetargu nieograniczonym dz. 92_9, Nowa Wieś.doc.pdf

PDFmapa ewidencyjna, dz. 92_9, obręb Nowa Wieś.pdf

PDFortofotomapa dz. 92_9, obręb Nowa Wieś.pdf

PDFmiejscowy plan, dz. 92_9, obręb Nowa Wieś.pdf

Termin przetargu: 13 czerwca 2022 r., godz. 11:00.

Informacja o wyniku przetargu: PDFinf o wyniku IV przet- Nowa Wieś dz. 92_9.pdf

Wersja XML