Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ NA XLVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 27.05.2022

PDFProjekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora ZSP w Domaszkowie.pdf


PDFProjekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Dolnik.pdf


PDFProjekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik.pdf


PDFProjekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru połozonego w obrębie Michałowice i Goworów.pdf


PDFProjekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w ob. Roztoki.pdf


PDFProjekt w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społęcznej gminy Międzylesie za rok 2021.pdf


PDFProjekt w sprawie wprowadzenia programu osłonowego Gminy Międzylesie Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.pdf

PDFw spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022..pdf

PDFw sprawie zmiany Uchwały nr XLII2262021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.pdf
 

Wersja XML