Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w sprawie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik działka nr 70 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFOBWIESZCZENIE BIP_ GAZETA.pdf

PDFUchwała Gajnik.pdf

PDFMiędzylesie_gajnik_III_19.05.2022.pdf

PDFPROG_ŚROD_Gajnik.pdf

PDFUzsadnienie (1).pdf

Wersja XML