Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w sprawie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Goworów - Michałowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFWYŁOZENIE_ GOWORÓW-MICHAŁOWICE _T ABLICA.pdf

PDFUchwała Michałowice_ Goworów.pdf

PDFGoworów_Michałowice_ZAL_1_16.05.2022.pdf

PDFGoworów_Michałowice_ZAL_2_16.05.2022.pdf

PDFGoworów_Michałowice_ZAL_3_16.05.2022.pdf

PDFPROG_ŚROD_1 (2).pdf

PDFUzasadnienie (3).pdf

Wersja XML