Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XLVIII/280/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Dolnik, część północno - wschodnia

PDFUchwała Nr XLVIII-280-22 w spr. mpzp dla ob. Dolnik.pdf

Wersja XML