Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr XLVIII/282/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2020 roku w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie

PDFUchwała.XLVIII.282.2022.2022-05-27.pdf

Wersja XML