Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kulturowe spotkania z Bolkiem i Lolkiem oraz Krecikiem, Międzylesie - Kraliky" realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

PDF1. Plakat informujacy o finansiowaniu mikroprojektu.pdf
PDF2. Remont sali i zaplecza sanitarnego w Samorzadowym Przedszkolu w Miedzylesiu.pdf
PDF3. Regulamin konkursu plastycznego_Bohaterowie bajek, Polska-Czechy..pdf
PDF4. Olimpiada sportowa.pdf
PDF5. Tydzien polski i czeski.pdf
PDF6. Olimpiada sportowa i zaj. językowe.pdf
PDF7. Warsztaty.pdf
PDF8. Podsumowanie projektu.pdf
 

Wersja XML