Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na L Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28.06.2022 r.

PDFprojekt w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie za rok 2021.pdf

PDFProjekt w spr. zatwierdz. sprawozd. z wykonania budżetu gminy za 2021 r.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wotum zaufania 2022 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr przyst. do sporz. MPZP dla ob. poło. w ob. Gajnik cz.wsch.pdf

PDFProjekt uchwały w spr przyst. do sporz. MPZP dla ob. poło. w ob. Nowa Wieś.pdf

PDFProjekt uchwały w spr przyst. do sporz. MPZP dla ob. poło. w ob. Smreczyna.pdf

PDFw spr udzielenia zgody na zbycie nieruch. gruntowej niezabud. - obręb Pisary.pdf

PDFprojekt w spr udziel. zgody na zbycie nieruch. i gruntowch niezabud. - obręb Dolnik.pdf

PDFw spr. udzielenia zgody na zbycie nieruch. grunt. niezab. - Obręb Goworów.pdf

PDFw spr. udzielenia zgody na zbycie nieruch. grunt. niezabud. - obręb Niemojów.pdf

PDFw spr. udziel. zgody na zbycie nieruch. grunt. niezabud. - obręb Długopole Górne.pdf

PDFprojekt zmiany w budżecie gminy.pdf

PDFw sprawie zmiany Uchwały nr XLII.226.2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sp.pdf

Wersja XML