Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w sprawie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gniewoszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFOBWIESZCZENIE_wylozenie_kamien_gniewosz06_22.pdf

PDFmpzp_gniewosz_wyl22.pdf

JPEGzal1_mpzp_gniewosz_wyl22.jpeg

PDFuzasadnienie_mpzp_gniewoszow_wyl22.pdf

PDFprognoza_przyr_gniewoszów_wyl22.pdf

JPEGrys_prognoza_środ_mpzp_gniewoszów_wyl22.jpeg

 

Wersja XML