Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O G  Ł O S Z E N I E

 

O WYNIKU POSTĘPOWANIA  KONKURSOWEGO  Z  DNIA  15 CZERWCA 2022 R. NA ORGANIZACJĘ  WYPOCZYNKU  LETNIEGO  PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA  W  2022  ROKU.

W WYNIKU POSTĘPOWANIA  KONKURSOWEGO  NA  ORGANIZACJĘ  WYPOCZYNKU  LETNIEGO W 2022 R.  DLA DZIECI  I  MŁODZIEŻY W  GRUPIE  WIEKOWEJ  7-17  LAT   Z  RODZIN  NIEZAMOŻNYCH  Z  GMINY  MIĘDZYLESIE W OKRESIE WAKACYJNYM,  PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

WYBRANO  OFERTĘ   –   MIĘDZYZAKŁADOWEGO  LUDOWEGO  KLUBU  SPORTOWEGO  „  SUDETY „  MIĘDZYLESIE

 

TERMIN   WYPOCZYNKU:   OD  25  LIPCA  2022  R  DO  05  SIERPNIA 2018  R.

 

                                                          DLA  20 - DZIECI  

 

LOKALIZACJA:   MIEJSKO  GMINNY OŚRODEK  KULTURY  W MIĘDZYLESIU,

WIEJSIKI  OŚRODEK  KULTUURY W  DOMASZKOWIE .   

 

DOTACJA Z  BUDŻETU  GMINY  W  WYSOKOŚCI   5.000  ZŁ.

 

 

 MIĘDZYLESIE  15 CZERWCA 2022  r.  

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi  Olga Ziętara Inspektor UMiG Międzylesie  tel.74 8126327  w.17

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

Wersja XML