Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Boboszów

 

Sołectwo Boboszów
 
 

 

 

BOBOSZÓW - (480-520 m) wieś łańcuchowa położona wzdłuż górnego biegu Nysy Kłodzkiej. Stara osada powstała na szlaku handlo­wym, prowadzącym z Moraw nad Bałtyk przez Przełęcz Międzyleską. Teren ten w 1294 r. król czeski Wacław II darował wraz z Międzylesiem cystersom z Kamieńca Ząbkowickiego. W latach 1315 -1318 cały ten rejon nabyli od cystersów von Gloubosowie z Miśni.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1358 r. W czasie wojen husyckich (1428 r.) wieś całkowicie zniszczona, przez 100 lat stała opuszczona. W drugiej połowie XVI w. ponownie  

zostaje zasiedlona za sprawą braci Michała i Dawida von Tschimhausów. W 1653 r. Boboszów wraz z dobrami międzyleskimi nabywa magnat austriacki hr. von Al­thann, w posiadaniu rodziny wieś pozostaje aż do 1945 r. Znajduje się tutaj drogowe przejście graniczne, Urząd Celny, strażnica Straży Granicznej. Kościół św. Anny z końca XVIII w. zachował cechy baroku, z ołtarzem głównym z 1730 r., obrazem św. Anny Samotrzeciej z drugiej połowy XVII w. Przez wieś prowadzi droga z Międzylesia na Przełęcz Międzyleską (534 m) oraz przebiega szlak turystyczny żółty z Międzylesia na Przełęcz Międzyleską.

Wersja XML